TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

natarai: pajėgų savybės ir sąnaudos parengti
Savybės Išradimas Parengimas
Simbolis Pavadinimas Puolimo pajėgumas Gynybos pajėgumas prieš pėstininkus Gynybos pajėgumas prieš raitininkus Maisto sunaudojimas Greitis Našta Mediena Molis Geležis Grūdai Trukmė Mediena Molis Geležis Grūdai Trukmė
Sunkusis ietininkas Sunkusis ietininkas 20 35 50 1 6 10 120 80 100 90 0:08:00
Pėstininkas su buože Pėstininkas su buože 65 30 10 1 7 10 700 500 1000 760 0:58:00 100 100 100 100 0:09:20
Sargybinis Sargybinis 100 90 75 1 6 10 700 500 1000 760 0:38:00 100 100 100 100 0:02:40
Mirties skelbėjas Mirties skelbėjas 0 10 0 1 25 10 700 500 1000 760 0:46:00 100 100 100 100 0:05:20
Raitas alebardininkas Raitas alebardininkas 155 80 50 2 14 10 700 500 1000 760 0:30:48 100 100 100 100 0:00:16
Natarų raitelis Natarų raitelis 170 140 80 3 12 10 700 500 1000 760 0:30:48 100 100 100 100 0:00:16
Kovinis dramblys Kovinis dramblys 250 120 150 6 5 10 700 500 1000 760 0:31:00 100 100 100 100 0:00:20
Balista Balista 60 45 10 5 3 10 700 500 1000 760 0:45:00 100 100 100 100 0:05:00
Natarų valdovas Natarų valdovas 80 50 50 1 5 10 550 250 480 220 0:30:50 100 100 100 100 0:03:20
Natarų kolonistas Natarų kolonistas 30 40 40 1 5 3000 100 100 100 100 0:03:20