TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Karžygio patirtis

Karžygio patirties dydis priklauso nuo žuvusių priešo karių, skaičiuojamų grūdų sunaudojimu. Grynybos atveju ginantis karžygys gauna patirties dalį, proporcingą tam, kiek to žaidėjo karių pagelbėjo kovoje:

  • Imamas visų žuvusių atakuotojo karių grūdų suvartojimas.
  • Kiekvienam gynėjui imama bendra jų ginančių karių kovos galia kartu su karžygiu, kad būtų apskaičiuotas santykis, kiek kiekvienas gynėjas prisideda prie bendros gynybos galios.
  • Kiekvienas ginantis karžygys gauna aukščiau apskaičiuotą santykį nuo žuvusių atakuotojo karių grūdų suvartojimo kaip karžygio patirtį.

Pavyzdys:

Atakuotojas puola su 15 raitų perkūnų = 30 grūdų suvartojimo.

Gynėjas: Karžygys A – karžygys su 1000 kovos galia ir 20 falangų (bendroje sumoje 2000 galios prieš raitininkus) / Karžygys B – tik karžygys su 4000 kovos galia. (Bendroje sumoje 6000 kovos galios)

Laikant, kad visi atakuojančiojo kariai žuvo, karžygys A gaus 1/3 patirties, o karžygys B gaus 2/3 patirties nuo žuvusių atakuotojo karių grūdų suvartojimo. Šiuo konkrečiu atveju karžygys A gaus 10 patirties taškų, o karžygys B gaus 20 patirties taškų.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne