TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Fire and Sand: karių sujungimas

Karių sujungimas yra specialiojoje žaidimo laidoje „Fire and Sand“ išleista ir nuo 2017 m. veikianti funkcija. Ji leidžia įvairių kaimų karius sujungti į vieną didelę armiją, bet už tai reikia mokėti resursais ar auksu. Sujungti kariai vėliau vertinami lygiai taip pat, lyg būtų paruošti naujajame kaime, įskaitant jo kalvėje atliekamus patobulinimus.

Kaip sujungti karius

Reikia atlikti tokius veiksmus:

  • Karius, kuriuos norite sujungti, pasiųskite į kaimą, tapsiantį nauju jų kaimu.
  • Po to pasirinktame kaime įkurkite susibūrimo vietą.
  • Apžvalgos kortelėje suraskite siunčiamus karius.
  • Paspauskite nuorodą „Sujungti su šiuo kaimu“.
  • Kitame ekrane pasirinkite, kiek karių norite sujungti. Nuo to priklausys sujungimo kaina.
  • Procesą užbaikite apmokėdami resursais (jeigu reikia, galite pasitelkti NPC keitimą) arba auksu.

Karių sujungimo apribojimai

  • Sujungti galima tik tam pačiam žaidėjui priklausančius karius.
  • Negalima sujungti kolonistų, senatorių, apgulties ginklų ar karžygio (pastarąjį galima tiesiog perkelti į kitą kaimą).
  • Akademijos tyrimams apribojimai netaikomi. Galite prijungti karius prie gyvenvietės net ir tada, jeigu jie dar nebuvo išrasti toje gyvenvietėje.

Karių sujungimo kaina

Sujungimo kaina priklauso nuo jungiamos armijos. Kaina lygi dvigubai tos armijos samdymo kainai. Galima naudoti ir auksą. Kaina apskaičiuojama išteklių kainą padalinant iš 40000 ir rezultatą suapvalinant.

Pavyzdžiui, norite sujungti 1000 pėstininkų su kuokomis. Pasamdyti 1 karį kainuoja 95 75 40 40. Iš viso bus 250 resursų. Visa karių samdymo kaina bus 250 x 1,000 x 2 = 500,000 ( 190,000, 150,000, 80,000, 80,000). Galite mokėti ir auksu, tai kainuos: 500 000 / 40 000 = 13 auksinių.

Apribojimas

Aukso panaudojimas karių sujungimui yra apribotas iki 50 auksinių per dieną/ kaimui. 

Karių sujungimas su resursais išlieka neapribotas. Aukso limito riba atsinaujina kasdien, tuo pačiu metu kaip ir kasdienės užduotys. 


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne