TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Žaidimo taisyklės ir automatiniai apribojimai

Žaidimo taisyklės

Traviano žaidimo taisykles galite rasti čia.

Projekto nuostatai

Projekto nuostatus originalo kalba (anglų) galite rasti čia.

Automatiškai kontroliuojami žaidimo apribojimai

Kai kurie žaidimo taisyklų numatomi apribojimai yra tvarkomi programiniu būdu. Sistema pati rūpinasi, kad žaidėjai negalėtų atlikti tam tikrų neleistinų veiksmų ir nebūtų už tai nubausti. Todėl daugiau niekam negresia blokavimas už resursų siuntimo viršijimą arba už pavadutojo gyvenviečių užkariavimą - sistema tiesiog neleis to padaryti.

Automatinė apsauga nuo resursų perlaidų viršijimo

Siekiant užkirsti kelią nesąžiningam rėmimui resursais, buvo sudaryti resursų siuntimo programiniai apribojimai.

Resursų perlaidos yra kontroliuojami automatiškai. Žaidėjai gali nebijoti netyčia viršyti nustatytus apribojimus ir būti nubausi už tai - sistema paprasčiausiai neleis siųsti daugiau resursų, negu leidžiama.

Apribojimų algoritmas yra gana sudėtingas ir priklauso nuo žaidėjų tarpusavio santykių tipo.

Žaidėjų tapusavio santykių tipai:

 • Tipas 1 (Con1). Žaidėjus nesiejo pavadavimo santykiai ir jie prisijungia iš skirtingų potinklių (IP skiriasi).
 • Tipas 2 (Con2). Žaidėjus neseniai siejo pavadavimo santykiai arba jie prisijungė viename potinklyje (vienodi IP).
 • Tipas 3 (Con3).  Žaidėjus šiuo metu sieja pavadavimo santykiai arba jie prisijungia iš vieno potinklio.

Be to, egzistuoja 6 perlaidų kategorijos:

 • Mažesnis žaidėjas siunčia resursus didesniąjam
 • Didesnis siunčia mažesniąjam
 • Resursai siunčiami didesniam žaidejui savo pastiprinimui maitinti
 • Resursai siunčiami mažesniam žaidejui savo pastiprinimui maitinti
 • Grobis, atitekęs iš didesnio žaidėjo puolimo metu
 • Grobis, atitekęs iš mažesnio žaidėjo puolimo metu

Valandinė produkcija

Visi perlaidų limitai skaičiuojami remiantis valandine produkcija. Tai visa gaminama per valandą produkcija visuose žaidėjo gyvenvietėse - mediena, molis, geležis ir grūdai, atėmus pastatų sunaudojamus grūdus (gyventojų skaičius). Be to, prie šios sumos pridedamas grobio vidurkis per valandą (teigiamas kai Jūs puolate ar neigiamas kai patys esate puolamas), atsižvelgiant į paskutinės savaitės duomenis.

Siuntų sudėtis

Jei taisyklės leidžia Jums siųsti daugiau grūdų (pvz., pastiprinimui išlaikyti), o Jūs bandote siųsti įvairių rūšių resursus, perlaida gali būti uždrausta. Todėl visada atkreipkite dėmėsį į siuntos sudėtį.

Išankstinis resursų siuntimas

Kai kuriais atvejais leidžiama nusiųsti iš anksto būsimu dienų normą. Pavyzdžiui, jei Jums leidžiama daryti perlaidas savaitei į priekį, vadinasi gailte iškart nusiųsti tiek, kiek bus leidžiama siųsti nuo pirmadienio iki sekmadienio imtinai.

 

 Žaidėjams, kurių tarpusavio ryšys identifikuojamas kaip CON1, taikomi šie apribojimai:

1. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (7 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 40 - siųsti negalima.
2. Galima siųsti trigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (7 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 40 - siųsti negalima.
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 150% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 50% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 300% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 24 valandoms į priekį įvairiais resursais; papildomus 200% - grūdais.
5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
6. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį mažesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 1 punkte nustatytų apribojimų.
7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON2 apribojimai:

1. Galima siųsti valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 40 - siųsti negalima.
2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (3 dienoms į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 40 - siųsti negalima.
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 125% grūdų, reikalingų palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį, gali būti siunčiama skirtingais resursais; papildomus 25% galima siųsti jei juos sudaro grūdai.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 150% grūdų sunaudojimo palaikymui: 100% - 12 valandų į priekį įvairiais resursais; papildomus 50% - grūdais.
5. Galima neribotai pulti (reidinti) žaidėją, turintį didesnę populiaciją, tačiau jei žaidėjai - vieno aljanso nariai - tuomet gautų resursų suma negalės viršyti 2 punkte nustatytų apribojimų.
6. Mažesnę populiaciją turinčio žaidėjo puolimai apriboti 1 punkte nustatytomis sąlygomis.
7. Galima užkariauti gyvenvietes, jei per pastarąsias dvi savaites žaidėjai nebuvo vienas kito pavaduotojai, taip pat nebuvo vieno ar sąjunginių aljansų nariai per pastarąsias dvi dienas.


CON3 apribojimai:

1. Negalima siųsti resursų žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją. Norint atlikti mainus, didesnę populiaciją turintis žaidėjas turi siųsti resursus pirmas.
2. Galima siųsti dvigubą valandinę resursų gamybą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją (1 dienai į priekį), tačiau jei populiacija mažesnė nei 40 - siųsti negalima.
3. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam didesnę populiaciją ir siekiant palaikyti šį pastiprinimą siųsti 100% grūdų, reikalingų palaikymui 6 valandoms į priekį.
4. Galima siųsti pastiprinimą žaidėjui, turinčiam mažesnę populiaciją ir siųsti 100% grūdų sunaudojimo palaikymui 12 valandų į priekį.
5. Galima pulti žaidėją, turintį didesnę populiaciją. Resursų gavimo apribojimai nustatyti 2 punkte.
6. Galima pulti žaidėją, turintį mažesnę populiaciją. Apribojimai - 1 punkte.
7. Negalima užkariauti kito žaidėjo gyvenviečių.
8. Negalima pulti žaidėjo, kuris per pastarąsias 6 val. gavo resursus iš žaidėjo, su kurio identifikuotas puolančio ryšys CON3.

Išimtys

 • Pasaulio stebuklų gyvenvietės gali gauti neribotą resursų kiekį;
 • Šios gyvenvietės taip pat neribotai palaikomos kariais ir puolamos;
 • Gyvenvietės su artefaktais gali būti palaikomos grūdais neribotai;
 • Prekyba turguje: visada (nepaisant jokių kitų aplinkybių) leidžiama atlikti tuos sandėrius, kurių likutis netolygiam santykiui esant neviršija 20% gaminamos produkcijos (neįskaičiuojant grobio ar pastiprinimo).

Automatinė apsauga nuo nesąžiningų užkariavimų

Taip pat numatyti apribojimai užkariaujant gyvenvietes.

Šie apribojimai taip pat priklauso nuo žaidėjų tarpusavio santykių.

Žaidėjų tapusavio santykių tipai:

 • Tipas 1 (Con1). Žaidėjus nesiejo pavadavimo santykiai ir jie prisijungia iš skirtingų potinklių (IP skiriasi).
 • Tipas 2 (Con2). Žaidėjus neseniai siejo pavadavimo santykiai arba jie prisijungė viename potinklyje (vienodi IP).
 • Tipas 3 (Con3).  Žaidėjus šiuo metu sieja pavadavimo santykiai arba jie prisijungia iš vieno potinklio.

 

Žaidėjams, kurių tarpusavio ryšys identifikuojamas kaip CON1, taikomi šie apribojimai:

 • Galima užkariauti kito žaidėjo gyvenvietę, jei per pastaras 2 paras abu žaidėjai nebuvo vieno aljanso nariais arba sąjungininkais.

 

CON2 apribojimai:

 • Galima užkariauti kito žaidėjo gyvenvietę, jei per pastaras 14 dienų žaidėjus NESIEJO aktyvūs pavadavimo santykiai IR per pastaras 2 paras jie nebuvo vieno aljanso nariais arba sąjungininkais. 

 

CON3 apribojimai:

 • žaidėjai negali užkariauti vienas kit gyvenviečių.

 

Išimtys:

 • Pasaulio stebuklo gyvenvietė visada gali būti užkariauta su salyga, jog tai nėra vienintelė žaidėjo gyvenvietė.
 • Gyvenvietė su artefaktu visada gali būti užkariauta su salyga, jog tai nėra vienintelė žaidėjo gyvenvietė arba sostinė.

 

Apsauga nuo neleistinų pagalbinių priemonių

Neleistinos pagalbinės priemonės - botai ir skriptai - irgi nustatomi programiniu būdu. Ši sistema vadinama "Fair Play" - "Sąžiningas žaidimas".


Ką tai reiškia paprastam žaidėjui? 

Jei žaidžiate sąžiningai, tai neturi Jums jokios reikšmės. Bet jei programa aptinka neleistinų priemonių naudojimą, žaidėjas gaus atitinkamą bausmę. 

Ne visos registracijos tikrinamos vienu metu. Programa tikrina žaidėjus atsitiktine tvarka. Todėl nesąžiningas žaidėjas gali kai kurį laiką ramiai sau žaisti, kol sulauks savo eilės.

Neleistinų priemonių nustatymo procesas ir tolimesni veismai yra visiškai automatizuoti. Žaidėjo aktyvumas 24/7 nėra laikomas nusižengimu ir blokavimo nesukelia.

Žaidėjai, kuriuos sugavo sistema, gali sulaukti kontrolinių klausimų (CAPTCHA) arba gali iškart sulaukti blokavimo. Tokiu atveju dėl atblokavimo reikia susisiekti su servrio Multihunteriu, su kuriuo žaidėjas aptars blokavimą prieš paskiriant jam bausmę. Jeigu pažeidimai kartojami, bausmės būna griežtesnės.

Mes nuolat keičiame ir geriname savo botų aptikimo sistemą ir visada būsime vienu žingsniu toliau už botų kūrėjus, net jeigu jie savo programas modifikuos. Tai reiškia, kad nesąžiningi žaidėjai turės pranašumą tik labai trumpą laiko tarpą.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne