TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Artefaktų poveikis

Žaidėjas vienu metu gali turėti tik tris veikiančius artefaktus, įskaitant ne daugiau kaip vieną unikalų artefaktą ir ne daugiau kaip vieną žaidėjo poveikio artefaktą.

Yra du būdai gauti artefaktus:
1. Galite užkariauti juos su savo karžygiu. Spauskite šias nuorodas, kad sužinotumėte, kaip atimti artefaktą iš natarų arba kaip atimti artefaktą iš kitų žaidėjų. Šį būdą galima naudoti tik turint mažiau nei 3 artefaktus. Be to, šiuo būdu žaidėjo poveikio artefaktą galite paimti tik tuo atveju, jeigu dar neturite nė vieno žaidėjo poveikio artefakto (įskaitant situacijas, kai kvailio artefaktas įgauna žaidėjo poveikį). Yra išimtis – galite atimti artefaktus iš savęs paties be jokių apribojimų.
2. Galite užkariauti gyvenvietę su artefaktu. Taip galima turėti daugiau artefaktų.

Žaidėjai gali turėti daugiau negu vieną unikalų arba žaidėjo poveikio artefaktą ir daugiau negu tris artefaktus bendroje sumoje, užkariaudamas gyvenvietę su tuo artefaktu. Tačiau tik trys artefaktai bus aktyvūs, iš kurių tik vienas gali būti unikalus arba žaidėjo poveikio. Jeigu tarp trijų seniausių artefaktų yra du žaidėjo poveikio artefaktai, tuomet aktyvus bus tik seniausias iš jų. Jei žaidėjas kartu turi daugiau artefaktų, tai ketvirtas pagal senumą mažasis artefaktas taps aktyviu.

Jeigu žaidėjas turi tris gyvenvietės poveikio artefaktus ir užkariauja ketvirtą su poveikiu žaidėjui, tuomet trečiasis (naujausias) gyvenvietės poveikio artefaktas taps neaktyvus, o ketvirtas artefaktas taps aktyvus atėjus aktyvavimosi laikui.

Jei vienos gyvenvietės poveikio artefaktas prieštarauja žaidėjo poveikio artefaktui, tokiu atveju šioje gyvenvietėje veiks tik pirmasis.

Architekto paslaptis

Stronger buildings

Visi pastatai tampa atsparesniais prieš katapultas ir taranus. Šis artefaktas neveikia Pasaulio stebuklo, tačiau žaidėjo poveikio ir unikalus artefaktai veikia visiems kitiems pastatams Pasaulio stebuklo gyvenvietėje.

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą – 4 kartus
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą – 3 kartus
 • Turint unikalų artefaktą – 5 kartus

Septinmyliai batai

Stronger buildings

Kariai keliauja greičiau.

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą – 2 kartus greičiau
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą – 1.5 karto greičiau
 • Turint unikalų artefaktą – 2 kartus greičiau

Erelio akis

Stronger buildings

Žvalgai, pėdsekiai ir raiti legatai geriau atilieka žvalgymą ir veiksmingiau priešinasi priešo žvalgymo bandymams. Artefakto poveikis galioja visoms žvalgybinėms pajėgoms, kurios maitinasi toje gyvenvietėje (žaidėjo poveikio artefaktui – visose to žaidėjo gyvenvietėse), įskaitant kitų žaidėjų pastiprinimus. Be to, priešui puolant, susibūrimo vietoje rodoma informacija apie puolančių pajėgų tipą (bet ne kiekį).

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą – 5 kartus
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą – 3 kartus
 • Turint unikalų artefaktą – 10 kartų

Sveika mityba

Stronger buildings

Sumažina visų gyvenvietėje esančių karių grūdų suvartojimą.

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą – 50%
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą – 25%
 • Turint unikalų artefaktą – 50%

Instruktoriaus talentas

Stronger buildings

Sumažina karių ir pabūklų parengimo trukmę.

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą – 50%
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą – 25%
 • Turint unikalų artefaktą – 50%

Didžiojo sandėlio ir didžiosios klėties brėžiniai

Stronger buildings

Leidžia statyti ir didžiąją klėtį arba didįjį sandėlį.

Apsauginis rūkas

Stronger buildings

Padidina slėptuvių talpą. Priešo katapultos gali taikytis tiktai į Pasaulio stebuklą. Visi kiti taikiniai tik atsitiktiniai (taikantis į resursų laukus, gali būti pataikyta į bet kurį resursų lauką, o taikantis į pastatą – į bet kurį pastatą).

 • Turint vienos gyvenvietės poveikio artefaktą: slėptuvių talpa padidėja 200 kartų. Be pasaulio stebuklo, katapultos gali taikytis į iždinę.
 • Turint visų gyvenviečių poveikio artefaktą: slėptuvių talpa padidėja 100 kartų. Be pasaulio stebuklo, katapultos gali taikytis į iždinę.
 • Turint unikalų artefaktą – slėptuvių talpa padidėja 500 kartų. Į iždinę gali būti pataikyta tik atstitiktinai.

Kvailio lobis

Stronger buildings

Kas 24 valandas artefaktas įgauna kitokio artefakto efektą atsitiktine tvarka. Be to, kas 24 valandas atsitiktinai keičiasi ir poveikio sritis – nuo vienos gyvenvietės iki viso žaidėjo.

Šio artefakto normali (ne unikali) modifikacija taip pat gali įgauti neigiamą efektą – priešingą teigiamam. Pavyzdžiui, kariai gali tapti lėtesniais arba sunaudoti daugiau maisto.

Unikalaus artefakto poveikis gali būti tiktai teigiamas, tačiau efekto intensyvumas atsitiktine tvarka svyruoja. Pavyzdžiui, karių greitis gali padaugėti tik 1%.

 • Normalus – gali įgauti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį.
 • Unikalus – gali įgauti tik teigiamą poveikį.

Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne