TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastatai - gynybinis pylimas (germanai)

Gynybinis pylimas

Reikalavimai: germanai, žaidimo versija 2.5 arba naujesnė

Įrengdami gynybinį pylimą, apsaugosite savo kaimą nuo priešų antpuolių. Aukštesnis pylimo lygis suteikia didesnį gynybos priedą visiems gyvenvietėje esantiems kariams. Tokį pylimą gali statyti tik germanai. Gynybinis pylimas suteikia mažiausią iš visų genčių gynybinį bonusą, bet jis labai patvarus - beveik neįmanoma jį sugriauti. Siena suteikia gyvenvietėje esantiems kariams gynybos priedą pagal formulę: (1.02^lygis)*100.

Pylimas statomas specialioje statybų aikštelėje aplink gyvenvietę.

Papildomai bazinis gynybinis pajėgumas kiekvienu lygiu išaugo 6 taškų.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite  šią nuorodą.

Toliau pateikiama lentelė, kiek taranų reikia tam, kad pylimas būtų visiškai sugriautas. Taranai turi išgyventi kovoje.

Pylimo lygis Reikiamas taranų skaičius
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

 


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne