TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Pastata - mūrinė siena (romėnai)

Mūrinė siena

Reikalavimai: romėnai, žaidimo versija 2.5 arba naujesnė

Statydami sieną, apsaugosite savo kaimą nuo priešų antpuolių. Aukštesnis sienos lygis suteikia didesnį gynybos priedą visiems kariams, esantiems gyvenvietėje. Tik romėnai gali statyti mūrinę sieną. Šį siena suteikia didesnį pranašumą ginantis, nei kitų genčių analogiški statiniai, tačiau ją yra paprasčiau sugriauti. Siena suteikia gyvenvietėje esantiems kariams gynybos priedą pagal formulę: (1.03^lygis)*100.

Papildomai bazinis gynybinis pajėgumas kiekvienu lygiu išaugo 10 taškų.

Siena statoma specialioje statybų aikštelėje gyvenvietės centro pakraštyje.

Pastato savybes, priklausančias nuo lygio (statybos sąnaudas, generuojamus kultūros taškus) galima rasti Čia.
Norėdami peržiūrėti išsamią statybos trukmės lentelę, paspauskite  šią nuorodą.

Toliau pateikiama lentelė, kiek taranų turi suveikti tam, kad sieną būtų visiškai sugriauta. Taranai turi išgyventi kovoje.

Seinos lygis Reikiamas taranų kiekis
1 1
2 2
3 2
4 3
5 4
6 6
7 8
8 10
9 12
10 14
11 17
12 20
13 23
14 27
15 31
16 35
17 39
18 43
19 48
20 53

Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne