TRAVIAN atsakymai

Pradėkime nuo Jūsų klausimo

Paieška atsakant į pagalbinius klausimus

Norėdami rasti atsakymą, pasirinkite iš sąrašo klausimo tematiką, po to kategoriją, po to patį klausimą. Jei nė vienas variantas netinka, sąrašo pabaigoje galite pasirinkti formą susisiekti.

Mano klausimo tematika yra...

Klausimo kategorija:

Paieška pagal straipsnių sąrašą

Galite paisnaudoti tinklapio žemėlapiu - visų straipsnių sąrašu.

Kas įtakoja lojalumą?

Poveikį lojalumui turi:
1. Puolėjo gentis
2. Atsitiktinumo veiksnys
3. Didžioji šventė puolėjo gyvenvietėje
4. Didžioji šventė besiginančioje gyvenvietėje
5. Puolėjo ir gynėjo gyventojų skaičias skirtumas


Puolėjo gentis
Priklausomai nuo genies, vienas puolėjo vadovas (vadas, senatorius, kunigaikštis) gali sumažinti gyvenvietės lojalumą:
a) nuo 20 iki 30% - romėnų senatorius
b) nuo 20 iki 25% - galų kunigaikštis ir germanų vadas


Atsitiktinumo veiksnys
Kaip matoma iš prieš tai pateiktų duomenų, galams ir germanams atsitiktinumo veiksnys svyruoja apie +/- 2.5%, romėnams apie +/- 5%.

Didžioji šventė puolėjo gyvenvietėje (-ėse)
Didžioji šventė padidina vadovo veiksmingumą 5%. Šventė turi poveikį tik tiems vadovams, kurie yra kilę iš šios gyvenvietės. Jei puola vadovai iš skirtingų gyvenviečių, kiekvienoje jų gali būti surengta didžioji šventė, norint pasiekti maksimalaus rezultato.

Didžioji šventė besigynančioje gyvenvietėje
Jei besiginančioje gyvenvietėje vyksta didžioji šventė, priešo vadovai veikia 5% silpniau. Įsidėmėkite, jog šventė turi būti surengta būtent puolamoje gyvevietėje!

Puolėjo ir gynėjo gyventojų skaičias skirtumas
Tai yra sunkiausiai apskaičiuojamas veiksnys. Visos prieš tai pateiktos reikšmės bus tokios, kaip nurodyta, tik kai puolėjo gyventojų skaičius yra toks pat arba mažesnis už besiginančio žaidėjo gyventojų skaičių. Svarbu: turi reikšmę ne konkrečios gyvenvietės gyventojų skaičius, bet bendras visų žaidėjogyvenviečių  gyventojų skaičius!

Jei besiginančio žaidėjo gyventojų skaičius yra mažesnis, jam taikomas papildomas "dorovės pranašumas". Kuo didesnis skirtumas, tuo didesnis ir pranašumas (t.y. priešo vadovai silpniau veiks). Tikslios reikšmės apskaičiuoti negalima, bet, pavyzdžiui, galų kunigaikščių įtakingumas gali sumažėti net iki 13% be jokių švenčių besiginančioje gyvenvietėje, kai besiginantis žaidėjas yra 5 kart mažesnis už puolėją. Kaip matote, dorovės pranašumas gali turėti labai didelę reikšmę.


Ar Jus patenkino atsakymas į šį klausimą?

Taip   Neutraliai   Ne